Himne deValència

Per a ofrenar noves glòries a Espanya

tots a una veu, germans, vingau.

¡Pas a la Regió

que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la vega envia

la riquesa que atesora,

i és la veu de l'aigua càntic d'alegria

acordat al ritme de guitarra mora.

Paladins de l'Art t'ofrenen

ses victòries gegantines;

i als teus peus, Sultana, tons jardins estrenen

un tapis de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades

els paradisos de les riberes;

penden les arracades

baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada

i en potentissim, vibran ressó,

notes de nostra aldaba

canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se

Aue nostra veu

la llum salude

d'un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen

càntics d'amor, himnes de pau!

¡Flamege en l'aire

nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!

¡Vixca València!

¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!!